70 22 00 34    Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod spambots, du skal have Javascript aktiveret for at se den    Dansk  

ISOWARE opdateringsvejledning

Version 15.0.0

Indhold

Opdatering af trejdepartssoftware

ISOWARE afhænger af, at følgende tredjepartssoftware er installeret på serveren:

Anvendelse Navn Version
Webserver Apache Tomcat 9.0
Databaseserver PostGreSQL 12.4
Virtual Machine Java Runtime Edition (JRE) 11

Den nuværende version af ISOWARE er optimeret til at blive afviklet på Apache Tomcat 9, PostGreSQL 12.4 og Java 11.

Hvis Java 8 er installeret på den maskine, som ISOWARE skal afvikles på er det nødvendigt at installere Java 11. Vi anbefaler, at den eksisterende Java 8 afinstalleres og erstattes med Java 11.

Java 11 kan i skrivende stund hentes her: https://adoptium.net/temurin/releases.

Vær opmærksom på, at denne version af Java ikke indeholder en automatisk opdateringsfunktion, man skal således selv sørge for at hente og installere nye versioner med passende mellemrum.

Hvis ISOWARE er installeret på tidligere versioner af Apache Tomcat er det nødvendigt at opdatere denne, da ISOWARE ikke kan afvikles på tidligere versioner.

Hvis PostGreSQL anvendes i en tidligere version anbefales det at gennemføre en opdatering af denne til den anbefalede version.

Følg venligst instrukserne i afsnittene Appendix I -Opdatering af Apache Tomcat og Appendix II -Opdatering af PostGreSQL for at opdatere disse til de anbefalede versioner.

Opdatering til version 15.0.0

I de følgende afsnit antages det, at Apache Tomcat er installeret på den server, som der logges på, at Apache Tomcat er indstillet til at køre på port 8080 og ISOWARE applikationen er deployet med navnet ISOWARE. Hvis ikke dette er tilfældet, skal den anvendte adresse (http://localhost:8080/ISOWARE) udskiftes med http://server:port/applikation, hvor server er netværksnavnet eller ip adressen på den anvendte server, port er den port, som Apache Tomcat lytter på og applikation er det valgte navn for ISOWARE applikationen, f.eks. http://server01:8080/kvalitetsstyring. Hvis Apache Tomcat er indstillet til at lytte på port 80, kan :port delen udelades, f.eks. http://server01/kvalitetsstyring

Hvis man, som i ovenstående eksempel ønsker, at applikationen skal hedde /kvalitetsstyring i stedet for /ISOWARE, skal man omdøbe den downloadede .war fil til kvalitetsstyring##1400.war, før den deployes på serveren.

Følgende trin skal udføres i opdateringen:

 1. Backup af databasen
 2. Installation af ny .war fil
 3. Opdatering af databasen
 4. Angivelse af licensoplysninger
 5. Afinstallation af gammel .war fil

Udfør venligst trinene i ovenstående rækkefølge.

1. Backup af databasen

Det kan stærkt anbefales, at der tages backup af den eksisterende database, da det giver mulighed for at rulle systemet tilbage til den oprindelige konfiguration.

Sådan gør du:

 1. Log på den server, hvor PostGreSQL er installeret, med administratorrettigheder
 2. Åbn PGAdmin 4 programmet 3. Indtast Master adgangskoden 4. Klik på PostGreSQL 12 i menuen til venstre (under Servers) 5. Indtast adgangskoden til databaseserveren og klik på OK 6. Højre klik på databasen – isoware (eller evt. andet valgt navn) – og vælg Backup 7. Vælg en placering til backuppen og klik på Backup
 8. Afvent, at backuppen afsluttes.
 9. Luk PGAdmin 4

2. Installation af ny .war fil

ISOWARE opdateres ved deploye en ny .war (Web Archive) fil på Apache Tomcat webserveren.

Sådan gør du:

 1. Log på den server, hvor Apache Tomcat er installeret, med administratorrettigheder
 2. Klik her for at hente den nye .war fil og gem den et sted, hvor du nemt kan finde den igen
 3. Åbn en browser og gå til http://localhost:8080/manager/html 4. Udfyld brugernavn og adgangskode og klik på OK 5. Gå ned til bunden af siden 6. Ud for Select WAR file to upload vælges Gennemse
 7. Angiv stien til .war filen (den du hentede tidligere) og klik på OK
 8. Klik på Deploy
 9. Vent til filen er uploadet og du får en besked om, at upload er gennemført med succes
 10. Tomcat serveren har som standard en upload grænse på 50 MB. Hvis du får nedenstående fejl, kan det skyldes, at denne upload grænse er overskredet, da ISOWARE .war filen er større end 50 MB. I så fald skal du udføre punkt 11, 12 og 13 og derefter prøve at uploade .war filen igen 11. Åbn Manager appens web.xml i Notepad og find den sektion, som er markeret i billedet nedenfor. På en standardinstallation ligger filen i denne mappe:
  C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 9.0\webapps\manager\WEB-INF 12. Rediger sektionen, så den ser ud som nedenstående og gem ændringerne. 13. Genstart derefter Apache Tomcat servicen og start igen fra punkt 1

3. Opdatering af databasen

Når du er færdig med at deploye den nye .war fil, skal der foretages en opdatering af ISOWARE databasen.

Sådan gør du:

 1. Åbn en browser og gå til http://localhost:8080/ISOWARE/Setup 2. Indtast brugernavn og adgangskoden til databaseserveren og klik på Log ind 3. Klik på Opdater database knappen og vent et øjeblik, mens systemet arbejder
 4. Opdatering afsluttes med, at der vises en liste over udførte opgaver. Hvis en af opgaverne ikke kan udføres, rulles hele opdateringen tilbage. Kontakt venligst ISOWARE, hvis databaseopdateringen fejler 5. Klik på Afslut for at afslutte opdateringen

4. Angivelse af licensoplysninger

For at kunne anvende ISOWARE efter opdatering skal der, hvis det ikke allerede er gjort i forbindelse med tidligere opdateringer, indtastes licensoplysninger. Licensoplysningerne modtages fra ISOWARE A/S.

Ovenstående vindue vises, når brugerne forsøger at logge ind, hvis licensen ikke er gældende for den ISOWARE version, som du har installeret.

Sådan gør du:

 1. Log på ISOWARE som Systemadministrator (sysadm) 2. Klik på Indstillinger i toppen af menuen til venstre 3. Klik på Licens i System folderen 4. Hvis der ikke tidligere er angivet licensoplysninger, skal du klikke på Aktiver licens
  Hvis der tidligere er angivet licensoplysninger, skal du i stedet klikke på knappen Reaktiver licens 5. Indtast det brugernavn og den licenskode, som du har modtaget fra ISOWARE og klik på Aktiver

5. Afinstallation af gammel .war fil

Den gamle version af ISOWARE fjernes ved at undeploye den gamle .war fil på Apache Tomcat webserveren.

Sådan gør du:

 1. Log på den server, hvor Apache Tomcat er installeret, med administratorrettigheder
 2. Åbn en browser og gå til http://localhost:8080/manager/html 3. Udfyld brugernavn og adgangskode og klik på OK 4. Find den version af ISOWARE i listen, som skal afinstalleres. Du kan se versionen i Version
 5. Klik på Undeploy ud for den version, som skal afinstalleres

Jeg har brug for hjælp

Skriv venligst til support@isoware.dk eller ring på tlf. 70 22 00 34, hvis du ønsker at rekvirere assistance til at udføre opdateringen.

Appendix I - Opdatering af Apache Tomcat

 1. Afinstaller den eksisterende Apache Tomcat installation vha. Tomcats Uninstall applikation

 2. Klik på Uninstall 3. Svar Nej til at fjerne alle filerne 4. Klik på Close for at afslutte
 5. Klik her for at hente Apache Tomcat
 6. Kør den hentede exe fil 7. Klik på Next 8. Klik på I Agree 9. Klik på Next 10. Hvis du ønsker at ændre porten, som Tomcat lytter på, skal du ændre det i feltet http/1.1 Connector Port. Standardporten er 8080.
  Indtast et selvvalgt brugernavn og adgangskode i felterne User Name og Password. Brugernavnet og adgangskoden skal bruges, når ISOWARE senere skal installeres/opdateres.
  Klik på Next 11. Her skal du fortælle Tomcat, hvor din Java distribution er installeret. Feltet vil, i langt de fleste tilfælde, være udfyldt automatisk.
  Klik på Next 12. Klik på Browse hvis du ønsker at ændre lokationen på Tomcat folderen.
  Klik på Install 13. Klik Finish for at afslutte installationen
 14. Apache Tomcat er nu opdateret til den anbefalede version og du mangler nu blot at kopiere din eksisterende ISOWARE installation til den nye Tomcat server.
 15. Åbn en stifinder og åbn webapps folderen i den gamle Tomcat installation, på en standardinstallation findes den her:
  C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps 16. Kopier den folder hvor din eksisterende ISOWARE installation ligger, i dette tilfælde hedder den ISOWARE##800
 17. Åbn webapps folderen i den nye Tomcat installation, på en standardinstallation findes den her: C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 9.0\webapps
  Indsæt den kopierede ISOWARE folder i webapps folderen 18. Vent nogle minutter og derefter vil din eksisterende ISOWARE installation være installeret på den nye Tomcat server.

Appendix II - Opdatering af PostGreSQL

 1. Log på den server, hvor PostGreSQL er installeret, med administratorrettigheder
 2. Åbn Start -> Alle Programmer -> PostgreSQL -> PGAdminIII 3. Klik på PostGreSQL database server i menuen til venstre (under Servers)
 4. Indtast adgangskoden til databaseserveren og klik på OK 5. Højre klik på databasen – isoware (eller evt. andet valgt navn) – og vælg Backup 6. Vælg en placering til backuppen og klik på Backup
 7. Vælg Tar i feltet Format
 8. Afvent, at backuppen afsluttes.
 9. Luk PGAdminIII
 10. Afinstaller den eksisterende PostGreSQL installation (Kontrolpanel->Tilføj/Fjern programmer el. Kontrolpanel->Programmer og funktioner)
 11. Klik her for at hente PostGreSQL
 12. Kør den hentede .exe fil 13. Klik Next 14. Hvis PostGreSQL skal installeres i en anden folder end den der foreslås af installationsprogrammet, skal det angives i feltet Installation Directory.
  Klik Next 15. Klik Next 16. Hvis databasefilerne ønskes placeret i en anden folder end den der foreslås af installationsprogrammet, skal det angives i feltet Data Directory.
  Klik Next 17. Indsæt adgangskoden til postgres brugerkontoen og klik Next 18. Indsæt værdien 5432 i feltet Port og klik Next 19. Klik Next 20. Klik Next 21. Klik Next 22. Vent et øjeblik, mens programmet bliver installeret 23. Fjern markeringen i fluebenet Launch Stack Builder at exit? og klik Finish
 24. PostGreSQL er nu opdateret til den anbefalede version og databasen skal nu reetableres
 25. Åbn programmet pgAdmin 4 26. Første gang du logger på med pgAdmin 4 skal du angive et master password og klikke på OK. OBS: Dette er ikke den samme kode, som anvendes til postgres windows kontoen, denne adgangskode anvendes til at få adgang til at administrere databaserne med pgAdmin 4
 27. Klik på Servers i menuen til venstre 28. Du skal nu indtaste adgangskoden til postgres windows kontoen og klikke på OK 29. Højreklik på Databases i menuen til venstre og vælg Create > Database 30. Skriv isoware i feltet Database og klik på Save 31. Den nye database oprettes nu og kan ses i menuen til venstre. Højreklik på isoware databasen og vælg Restore 32. Indsæt stien til den backupfil, som du lavede tidligere, i feltet Filename og klik på Restore 33. I nederste højre hjørne vil der komme et vindue, hvor der står Failed (exit code: 1). Dette er forventet og skyldes, at PostgreSQL ikke længere understøtter OID felter i databasetabellerne. Der er OID felter på alle tabeller i ISOWARE databasen, men de anvendes ikke længere og derfor betyder fejlen ikke noget. Det er dog vigtigt, at du kigger loggen igennem, da der kan være andre fejl, som ikke kan ignoreres. Loggen åbnes ved at klikke på More details….
  Følgende fejl må forekomme i loggen:

  • pg_restore: warning: restoring tables WITH OIDS is not supported anymore
  • pg_restore: error: could not execute query: ERROR: schema "public" already exists

  Hvis du finder yderligere fejl, skal du kontakte ISOWARE for at få hjælp.

Følg os