70 22 00 34    Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod spambots, du skal have Javascript aktiveret for at se den    Dansk  

ISOWARE release note

Version 16.0.0

Indhold

Forbedringer og nye features

Denne udgave af ISOWARE indeholder forbedringer, som giver en bedre og mere effektiv brugeroplevelse af rapportværktøjet.

Nemmere redigering af rapportskabeloner

Oprettelse af rapportfelter er ændret, så felter nu trækkes ind på den ønskede position fra den nye feltvælger, som er placeret til venstre for skabelonen:

Redigering af indstillinger for sektioner og felter foregår nu ikke længere på en ny side, men i højre side af skærmen, så skabelonen altid er synlig:

Friere placering af felter i rapportskabeloner

Rapportsektioner kan nu inddeles i en eller flere undersektioner hvor hver undersektion kan inddeles i en eller flere kolonner. Kolonnebredder i undersektioner kan justeres ved at trække i kolonnerne med musen. Undersektioner tilføjes ved at klikke på Tilføj undersektion i den sektion, hvor undersektionen ønskes tilføjet:

Anvendelse af undersektioner giver flere muligheder for placering af rapportfelter, da der i samme sektion kan være rapportfelter, som står under hinanden, samt rapportfelter, som står ved siden af hinanden:

De faste felter, ID, Status, Lukket af, Dato lukket, Tilknyttet til rapport, Tilknyttet til projekt, Tilknyttet til opgave og Ansvarlig, er nu alle synlige i rapportskabelonen og kan placeres valgfrit eller deaktiveres:

Felters label kan nu placeres til venstre for feltet, ovenfor feltet eller udelades:

Rapportlog

På alle rapporter er der nu tilknyttet en log, som viser hvilke ændringer der er foretaget, samt hvem der har foretaget dem. Loggen kan åbnes i rapportens værkstøjslinje, ved at klikke på Log. Ændringer i rapporterne vil blive logget fra den dato, som opdateringen til version 16.0.0 er foretaget. Ændringer, som er foretaget før denne dato, vil ikke kunne ses.

Deling af rapportdata

Det er nu muligt at dele resultatet af en rapportsøgning med omverdenen i form af et link. Linket oprettes ved at højreklikke på den søgning, som skal deles og vælge Del. Klik derefter på Opret link knappen. Der genereres nu et link, som kan kopieres til udklipsholderen ved at klikke på Kopier link knappen. Linket kan anvendes til at hente resultatet af søgningen som en Excel fil. Linket kan f.eks. anvendes som datakilde i Power BI. Hver gang linket aktiveres, f.eks. ved at opdatere datakilden i Power BI, vil der blive lavet en ny søgning, så friske data altid er tilgængelige. Delingen kan fjernes igen ved at klikke på Fjern link knappen.

Fejlrettelser

Følg os