70 22 00 34    Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod spambots, du skal have Javascript aktiveret for at se den    Dansk  

ISOWARE release note

Version 13.1.0

Indhold

Nye Licensbetingelser for Oracle Java

ISOWARE anvender Java og har indtil nu anbefalet at anvende Oracle Java. Licensbetingelserne for Oracle Java er ændret, hvilket betyder, at Oracle Java ikke længere er gratis at anvende kommercielt. Fremtidig anvendelse af Oracle Java vil derfor medføre en licensomkostning. Oracle har lavet en FAQ om emnet, som kan læses her: Oracle JDK License General FAQs.

Såfremt licensomkostningen ikke ønskes, anbefaler vi i stedet at anvende OpenJDK. OpenJDK installationspakker kan hentes her: https://adoptopenjdk.net. ISOWARE er testet med OpenJDK 8 (LTS) versionen og denne anbefales derfor som erstatning for Oracle Java.

Browserunderstøttelse

ISOWARE understøtter ikke Internet Explorer 11 eller tidligere versioner af Internet Explorer.

Forbedringer og nye features

Skabelonregler i rapportskabeloner

Skabelonregler anvendes til at styre, hvordan rapporter opfører sig i forbindelse med oprettelse og redigering.

Det er f.eks. muligt at:

Skabelonregler opsættes ved at definere betingelser og handlinger. Betingelser bestemmer, hvornår en regel skal træde i kraft og handlingerne udføres, når betingelserne er opfyldt.

Skabelonregler kan ses og opsættes ved at åbne en rapportskabelon i redigeringstilstand og gå til fanen Regler:

Drag’n’drop i rapportskabeloner

Pilene, som før blev anvendt til at ændre placeringen af felter og sektioner i en rapportskabelon er nu fjernet. I stedet skal man nu anvende drag’n’drop til at flytte rundt på felter og sektioner.

Forbedring af anvendelse af grupper i proceslæring

Medlemmer af grupper, som er valgt til proceslæring, bliver nu automatisk indsat/fjernet fra relevante processer, når gruppens medlemmer tilføjes eller fjernes.

Mulighed for at logge ind uden at vælge sprog

Under Indstillinger/System/Sprog er det nu muligt at vælge, om sprogvalget på loginsiden skal vises som en drop-down menu, eller som en knap:

Hvis Vis sprogvalg på loginside som en knap er valgt, kan brugere undlade at vælge sprog under login og vil da blive logget ind med det sprog, som er angivet på brugerens konto.

Deling af rapporter med andre organisationer

Rapportskabeloner kan nu opsættes, så det er muligt at dele rapporter med andre organisationer.

Opsætningen foretages ved at sætte en rapportskabelon i redigeringstilstand og gå til fanen Generelt:

Når en rapport i organisation 1 deles med organisation 2, bliver rapporten en del organisation 2. Det vil sige, at brugere i organisation 2 får samme adgang til den delte rapport, som de har til andre rapporter i organisation 2.

Med andre ord, kan du give brugerne i organisation 1 mulighed for at dele en rapport med brugere i organisation 2, uden at give brugerne i organisation 2 rapportrettigheder i organisation 1.

For at dele en rapport med en anden organisation, skal den bruger der deler rapporten, have rettigheden Rediger egne/alle rapporter i den organisation, som rapporten tilhører.

Sådan gør du:

OBS: Funktionen Send rapport som e-mail findes nu også ved at klikke på Del knappen

Maks. bredde på proceslogoer

Der kan nu, under Indstillinger/Processer/Logo, angives en maks. bredde for logoet:

Relative datoer i søgninger

Når der tilføjes datosøgekriterier til gemte søgninger, er der tilføjet nogle ekstra valg:

De nye valg er:

De nye valg er ikke alle tilgængelige for alle datofelter, f.eks. er Lig med aktuel dato plus og Indenfor de næste ikke tilgængelig på Dato oprettet feltet i rapporter, da dette felt ikke indeholder fremtidige datoer.

Lister baseret på søgninger i Dashboards

I URL feltet i Iframe bokse i dashboards er der nu tilføjet en Link guide knap:

Denne knap aktiverer link guiden:

Her kan du vælge hvilket modul du vil anvende søgninger fra i feltet Vælg linktype og hvilken søgning du ønsker at anvende i feltet Vælg søgning. Klik derefter på Opret link knappen.

Der dannes nu et link til visning af den valgte søgnings søgeresultat, som indsættes i Iframe boksens URL felt og denne vil nu efterfølgende blive vist i dit dashboard:

Integration med Azure AD

ISOWARE kan nu opsættes til at synkronisere brugere med Microsoft Azure AD. I den forbindelse skal der indtastes oplysninger om bl.a. Azure Directory ID, Azure Application ID og Azure Secret. Disse oplysninger indhentes ved at foretage en app registrering i Azure AD.

Oplysningerne skal indtastes under Indstillinger/System/Azure, som hører under systemindstillinger og er dermed gældende for hele installationen.

I hjælpefilen kan du finde en nærmere beskrivelse af, hvordan denne opsætning kan udføres.

Fejlrettelser

Følg os