ISOWARE 11.0.0 release note
ISOWARE 11.0.0 release note
Indhold
Vigtig information .......................................................................................................................................................................... 2
Forbedringer og nye features .................................................................................................................................................... 2
Årshjul ............................................................................................................................................................................................ 2
Grupper i proceslæring ........................................................................................................................................................... 3
Grupper i procesgodkendelse .............................................................................................................................................. 3
Fejlrettelser ...................................................................................................................................................................................... 4
Kontaktoplysninger ....................................................................................................................................................................... 4
ISOWARE 11.0.0 release note Side 2 af 4
Vigtig information
ISOWARE understøtter ikke Internet Explorer 11 eller tidligere versioner af Internet Explorer.
Forbedringer og nye features
Årshjul
Denne version indeholder en ny procestype, som vi kalder Årshjul.
Årshjulet er cirkulær kalender, som gør det muligt at få et overblik over et helt års planlægning.
Årshjulet består af et valgfrit antal ringe, som kan indeholde et valgfrit antal aktiviteter.
En ring kan for eksempel repræsentere aktiviteter i en afdeling i virksomheden.
Aktiviteter kan, ligesom i de andre procestyper, indeholde links til for eksempel en anden proces eller
til oprettelse af rapporter eller opgaver i systemet.